Sense dret a vot: el vot exterior català reduït en un 60 per cent

Segons Mireia D.B. (twitter @Holaiquetal) s’han concedit 15.509 vots per a les eleccions del 14-F, un 60 per cent menys que els 39.521 de 2017. El cens és de 255.087 persones. Segons aquest mapa hi ha entre 40 i 52 vots concedits a Txèquia i entre 1 i 15 a Eslovàquia.

(twitter @Holaiquetal)