Els penjolls brillants als ponts protegeixen els cignes de Praga.

Vius a Praga? Si t’intrigava saber per què pengen peces reflectants dels cables dels tranvies que creuen els ponts sobre el riu, la resposta és perquè el reflex espanta els cignes i els fa volar més alt, i d’aquesta manera els protegeix perquè evita que xoquin contra els cables. Ho explica (en txec) aquest tècnic. Reconeixem la tendresa de l’empresa del transport o de l’Ajuntament, qui sigui que hi hagi pensat, amb aquests ocells bells i elegants.