Limitacions de mobilitat Catalunya-Txèquia a 3O d’octubre

(exteriors.gencat.cat)

La web d’Exteriors del govern actualitza avui la situació de la mobilitat de forma pràctica, endreçant i actualitzant la informació segons el criteri cap a/des de Catalunya.

Ara mateix de Catalunya a Txèquia, o sigui a la vostra tornada: test PCR o quarantena de catorze dies. Si us voleu fet el test haurà de ser a Txèquia, millor reservant des de Catalunya o fins i tot abans del viatge, en aquesta llista de llocs del Ministeri de Sanitat txec. El preu està entre 1000-2000 CZK.

L’experiència que hem recollit amb els testos d’aeroport no és bona, pel temps d’espera. Podeu fer servei a la comunitat si compartiu experiències concretes de mobilitat, a través de la Revista o les xarxes del Casal Catalanotxec.

De Txèquia a Catalunya no hi ha restriccions de quarantena, però sí que n’hi ha si us venen a buscar a l’aeroport.