Guia per al vot exterior el 14 de febrer

Comença un nou cicle electoral i els residents fora d’Espanya continuen sense tenir reconegut el dret de vot efectiu. Els passos concrets estan recollits per exemple en aquesta guia del vot exterior publicada entre altres pel Casal Català de Costa Rica i elaborada per la Fiec, que és prou completa. La Fiec també ha posat a disposició per a preguntar dubtes el correu fiec@fiecweb.cat.

Allargar l’horari de vot als consulats
Sembla que la Junta Electoral Central espanyola proposa allargar l’horari de vot als consulats. La mesura no solament no té per què solucionar el problema. De fet ni el reconeix.

Com saben els iniciats, el problema és el procés en sí, perquè discrimina el votant exterior com a tal, i la incapacitat demostrada repetidament per l’Estat d’enviar la documentació electoral a temps i a tot el món, una realitat que l’Estat no reconeix.

En aquest context allargar l’horari consular podria solucionar algun cas, però no és una solució sistèmica i continua sense garantir el dret de vot efectiu.

La proposta del conseller d’Exteriors Bernat Solé, en el sentit descarregar-se la documentació, etc., ha estat desestimada.