Seguiment del vot per correu

Si heu demanat el vot per a les eleccions que venen i us l’han concedit, podeu saber on estan les paperetes. L’ens públic de l’estadística espanyola ofereix aquesta adreça per introduir Dni o Passaport, número del document i data de naixement. Això us generarà un codi que podreu copiar i enganxar a la web de l’empresa espanyola de correus, i des d’allí seguir la tramesa.