Assemblea general del Casal Catalanotxec 2020

El 24 de febrer el Casal Catalanotxec es va reunir (virtualment) a celebrar l’Assemblea General anual. La presidenta sortint Natàlia Soler va fer balanç i va renovar el mandat i la Junta, amb l’entrada de noves persones. La presidenta N.S. i el tresorer D.J. repeteixen i asseguren una continuïtat jurídica i administrativa sòlida, mentre que els nous vocals X.B. i M.O. se centraran el assegurar el Casalet, les activitats infantils.

Aquesta Revista Kampa, que funciona des de l’abril de 2020, i envia un newsletter mensual des del setembre, compleix la funció de recollir les activitats del Casal i ampliar l’horitzó més enllà de la dinàmica d’una entitat. La seva presència ha assegurat la continuïtat del Casal i l’ha obert potencialment a més residents que el nombre estricte de socis actius.   

Els acords de futur són reforçar el Casalet (les activitats infantils) i aquesta revista. Es renovarà la web del Casal i la presència a les xarxes. Es buscarà crear sinèrgies entre tots aquestes actuacions per atreure més socis.

El balanç de l’any transcorregut no cal dir que està marcat per la pandèmia. L’última activitat presencial van ser uns arrossos el juliol passat a Praga. Des d’aleshores l’activitat s’ha concentrat en el Casalet forçosament virtual i en aquesta revista. El Casalet havia de ser presencial i hi ha un local de reunió previst per quan es pugui fer.

En els comentaris finals es va parlar de la fatiga pandèmica en la vida del Casal. De com s’ha passat un any d’una certa atonia organitzativa, per la paràlisi de la vida universitària i dels Erasmus, per la desaparició dels nouvinguts i del turisme.

La reducció de les activitats presencials hauria fet perdre presència i seguidors, cosa que s’espera revertir.