Dia Internacional de la Catalunya exterior

Avui és el dia de la Catalunya exterior, de la qual a Txèquia som una petita part. En aquesta relació els de Txèquia som en la posició 136 de 147, per tant dels últims inscrits. Podria haver-hi fins a 500 residents, un 0,1% del mig milió que s’estima que hi ha (és una xifra difícil de calcular). Aprofitant el dia el govern reordena i concentra en aquest portal les iniciatives que ja ofereix a la comunitat exterior. L’objectiu declarat és desenvolupar polítiques públiques, canals de participació, el vincle amb la cultura i la realitat catalanes i la promoció internacional. Pot semblar poca cosa, però alguna cosa hi ha, per exemple cobertura sanitària per a les estades temporals o ajudes al retorn, entre altres. També es reordena el que ja existeix, per exemple recursos per a la gestió d’entitats, on hi ha contingut de tercers.