Els penjolls als ponts protegeixen els cignes de Praga

Vius a Praga? Si t’intrigava saber per què pengen peces reflectants dels cables dels tranvies que creuen els ponts sobre el riu, la resposta és perquè el reflex espanta els cignes i els fa volar més alt, i d’aquesta manera evita que xoquin contra els cables. Ho explica (en txec) aquest tècnic. Algun tècnic de l’empresa del transport o de l’Ajuntament, no sabem si el senyor que parla, ha pensat una solució barata per a protegir aquest ocells elegants. És tot bonic, en la notícia.