Faran d’una antiga via un passeig entre Vršovice i Strašnice

Visualització (Forbes.cz)

A Praga s’abandona una via ferroviària doble entre els barris de Strašnice i Vršovice, i diu l’arquitecte a Forbes.cz que l’espai és generós, hi haurà lloc per a vianants, bicicletes i el que calgui. A Praga, però també a les ciutats, l’arquitectura i l’urbanisme continuen donant bones notícies, i darrere sol haver-hi noves generacions d’arquitectes i polítics il·lustrats.