De dinars en grup i corones

El club*samfaina cancel·la el dinar de novembre

La situació actual de l’epidèmia a Txèquia porta el club*samfaina a cancel·lar el dinar de novembre. Un dels seus membres ho explica.

L’enèsima onada de la pandèmia de coronavirus escalfa motors i la incertesa es fa palesa en les nostres vides. Mai abans havia cancel·lat tantes reunions i al mateix temps me n’havien cancel·lat tantes a mi. Que els nens vagin a l’escola ja és una qüestió aleatòria. Però com, d’aleatòria?

Anem a posar números per a respondre a una pregunta tan quotidiana com «quina probabilitat tenim que si organitzem un dinar de quatre persones hi hagi almenys un infectat de coronaviru00s»?

Els últims dies hem arribat a fer a Txèquia 84.000 tests diaris [1], dels quals han esdevingut positius un 12,80% [2]. Aquestes dades encara capturen l’efecte del cap de setmana, quan es registren menys tests habitualment.

Entre setmana, però, la xifra de tests supera els cent mil de forma habitual. Perquè un feu una idea, el número de tests diaris supera amb escreix les persones enquestades quan hi ha eleccions [3]. La probabilitat de tenir almenys un infectat en un grup de N persones d’una població amb taxa de positivat concreta la computa l’anomenada distribució binomial, que podeu trobar a la Viquipèdia [4]. No l’escrivim aquí per no espantar el lector amb els numeros, pero us presentem un gràfic.

En el gràfic veiem que si es dina sol la probabilitat d’estar en contacte amb un infectat és la mateixa que la taxa de positivitat de la població. Pero, a mesura que augmentem el numero de convidats va pujant, fins que a partir de cinc persones, avui per avui, és mes probable que hi hagi un contacte estret que no que no n’hi hagi.

Xavier Martí és físic i enginyer.

[1] https://www.worldometers.info/coronavirus/, diferencia entre tests today i tests 2 days ago
[2] https://ourworldindata.org/, share of positive tests
[3] https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_distribution
___
El club*samfaina és una iniciativa de fer dinars catalans de pis a Praga per crowdcooking. Vol dir que els assistents paguen una contribució a les despeses i no porten res i queden lliures de reciprocar. Es parteix de l’exaltació del subsistema català de la cuina mediterrània, però pot ser qualsevol cosa. Més informació aquí.