Laterna Magika

El petit Príncep segons Laterna Magika (@LaternaMagikaCZ)

Espectacles basats en la combinació d’arts escèniques i projeccions. La fórmula va fer furor fa més de seixanta anys, el 1958, al pavelló txecoslovac de l’Exposició Universal de Brussel·les. La cosa compta amb un teatre estable a Praga dins del Teatre Nacional. Els espectacles prenen sovint motius coneguts de forma universal, com Juli Verne, Alícia al país de les meravelles o El petit príncep, i es conceben sense barrera lingüística, per atendre el màxim públic possible, txec i estranger.