Els pronoms febles

Com començar en txec des del català (i 10)

Si penseu en els pronoms febles catalans, en txec podeu seguir fins a cert punt les mateixes estructures.

Així quan diem “me’l dona”, “me la dona” i “m’ho dona”, en txec es correspon exactament a mi ho, mi ji i mi to. Això es pot anar seguint en les tres persones i en singular i plural.

mi ho, mi ji, mi tome’l, me la, m’homně je, mi jeme’ls, me les
ti ho, ti ji, ti tote’l, te la, t’hoti jete’ls, te les
mu ho, mu ji, mu to (d’ell)
jí ho, jí ji, jí to (d’ella)
li’l, li la, li ho/l’himu je (d’ells)
jí je (d’elles)
li’ls, li les

El mateix amb “ens els dona”, etc.

nám ho, nám ji, nám toens el, ens la, ens honám jeens els, ens les
vám ho, vám ji, vám tous el, us la, us hovám jeus els, us les
jim ho, jim ji, jim toels el, els la, els hojim jeels els, els les

Vicent Beltran Calvo és professor dels Estudis de Filologia de la Universitat d’Alacant i és autor de la comparació del txec i el català darrere d’aquesta sèrie d’articles.